Nurten Öztürk İnternet Sitesi Kullanım Koşulları

Son Güncellenme Tarihi: 25.07.2023
 1. Giriş
  https://nurtenozturk.com/ (“Site””), Nurten Öztürk tarafından işletilmekte olup tüm hakları Nurten Öztürk’e aittir. Site’nin ziyaretçiler (“Kullanıcılar”) tarafından kullanımı aşağıdaki hüküm ve şartlara tabidir. Lütfen Site’yi kullanmadan önce aşağıdaki Kullanım Koşulları’nı (“Kullanım Koşulları”) dikkatlice okuyunuz.

  Site’ye erişerek, görüntüleyerek veya kullanarak işbu koşulları okuduğunuzu, anladığınızı ve bu koşullarla uygun hareket edeceğinizi kabul etmektesiniz.

 2. Kullanım Koşulları
  Site, mevzuata ve işbu Kullanım Koşulları’na uygun olarak kullanılmak koşuluyla herkese açıktır.

  Başta Site’de yayınlanan içerikleri olmak üzere, Site’de yer alan hiçbir unsur Nurten Öztürk’ün izni olmaksızın başka internet sitelerinde ve/veya başka bir platformda yazılı, sözlü ve/veya elektronik olarak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir şekilde yayımlanamaz, Nurten Öztürk ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabet edecek şekilde kullanılmaz.

  Nurten Öztürk, Kullanıcılar’ın bu kurallara aykırı olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Nurten Öztürk’ün üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın burada belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan zararları için ilgili Kullanıcı’ya rücu hakkı saklıdır.

  Nurten Öztürk, Site üzerinden kendi kontrolünde olmayan başka internet sitelerine bağlantı verebilir. Bu internet sitelerinde sunulan hizmetler, ürünler ve bunların içeriği hakkında Nurten Öztürk’ün herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmayacaktır.

  Site’nin tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Site’den faydalanmanın ötesinde kullanılması, Site dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Kullanıcı’nın (i) Site’nin güvenliğini tehdit edebilecek, Site’ye ait yazılımların çalışmasını veya diğer Kullanıcı’nın Site’den faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) Site’ye bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi, Site’de yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Site, Nurten Öztürk ve diğer Kullanıcı’lara zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; (iv) Site’nin, kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek veya diğer kullanıcıların hesaplarına, Site’ye erişmesine engellemeye yönelik yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Site sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması (v) üçüncü taraflara vermek üzere ticari amaçlı veya diğer başka yasal olmayan amaçlar için kullanmak üzere Site’yi kullanan diğer kullanıcıların kişisel bilgilerini istemek, almak kesinlikle yasaktır.

  Kullanıcı, Site’de yapılacak iyileştirme ve diğer değişikliklerin uygulanması için Site’ye erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.

  Site’nin kullanımından ve Kullanıcı sıfatıyla Site kapsamında gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk bizzat ve münhasıran Kullanıcı’ya aittir. Nurten Öztürk, Kullanıcı’nın Site üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Kullanım Koşulları ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın Kullanım Koşulları veya ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Nurten Öztürk’ün uğrayacağı zararlar ilk talepte ferileri ile birlikte ödenmek üzere Kullanıcı’ya rücu edilecektir.

  Kullanıcı, Site’nin İletişim sekmesinde yer alan iletişim adresi aracılığıyla yorum, soru ve taleplerini Nurten Öztürk’e iletmesi halinde bu kapsamda paylaştığı içeriklerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki tanımıyla özel nitelikli kişisel verilerini içeren ibarelere yer vermeyeceğini ve bu tür alanlarda suç unsuru içeren, genel ahlaka ve/veya mevzuata aykırı içerik taşıyan ya da telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü şahısların haklarını herhangi bir şekilde ihlal eden ibarelere yer vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

  Nurten Öztürk dilediği zamanda Site’yi ve/veya işbu Kullanım Koşulları’nı süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek veya sona erdirebilecektir.

  Nurten Öztürk, Site’de mevcut her tür içerik, kullanma koşulları ile Site’de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Nurten Öztürk, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın burada belirtilen koşullarda ve Site’de yer alan diğer tüm metin ve bilgilerde dilediği zaman değişiklik yapabilir. Değişen hükümler yayınlandıkları tarihten itibaren geçerli olacaktır. Site’de kullanımı ve görüntülenmesi ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Bu değişiklikleri takip edebilmeniz için düzenli aralıklarla işbu Kullanım Koşulları’nı incelemenizi önermekteyiz.

 3. Fikri Mülkiyet
  Nurten Öztürk; Site’nin genel görünüm ve dizaynı ile Site’deki tüm bilgi, resim, fotoğraf, marka ve alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve Materyaller yasal koruma altındadır. Site’de bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı başka bir mecrada izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Nurten Öztürk’ün Kullanım Koşulları’nda açıkça belirtilen/belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

 4. Sorumluluğun Sınırlandırılması
  Nurten Öztürk, Site’ye girilmesi, Site’nin veya Site’deki bilgilerin ve diğer verilerin, programların vs. kullanılması sebebiyle doğabilecek doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Nurten Öztürk, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, telekomünikasyon hatlarında meydana gelen arızalar, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Kullanıcı; Site’yi kullanması, kullanmaması ya da yanlış kullanması veya Kullanım Koşulları’nda belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle ortaya çıkacak doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat talepleri sonucu doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından Nurten Öztürk’ü beri kıldığını kabul eder.

 5. Mücbir Sebepler
  Aşağıda belirtilen, fakat bununla sınırlı kalmaksızın Taraflar’ın kontrolü dışında gelişen ve Taraflar’ın bu Kullanım Koşulları’nda yer alan yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana çıkması mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir.

   • Tabiat hadisesi, tabii afetler, (yangın, sel, salgın hastalık, deprem, su baskını patlama, fırtına, göç veya diğer bir doğal felaket)
   • Savaş (ilan edilmiş olsun ya da olmasın), iç savaş, terör eylemleri, kalkışma, devrim, ihtilal, devlet yönetiminin zorla ele geçirilmiş olması, ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, seferberlik,
   • Endüstriyel ihtilaflar, grevler, lokavtlar, ablukalar, yavaşlatmalar, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları,
   • Resmi makamlarca yapılan kısıtlama veya fiiller, imtinalar veya müdahaleler,
   • Teknolojik nedenler, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi,
   • Site’ye erişimi engelleyecek her türlü idari ve/veya yargı kararı veya benzeri işlemler
   • Nurten Öztürk’ün kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar

  Mücbir Sebepler Nurten Öztürk’ün işbu Kullanım Koşulları’ndan doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Nurten Öztürk ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Kullanım Koşulları’nın bir ihlali olarak kabul edilemez.

 6. Yürürlük
  İşbu Kullanım Koşulları, T.C. yasalarına uygun olarak yürütülecektir. Eğer bu şartların herhangi biri, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde söz konusu şart çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan şartların geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.